Zmiany ustaw o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszu promocji produktów rolno-spożywczych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany ustaw o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

W zakresie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych projektowana zmaina wprowadza nowe regulacje dotyczace dobrowolnego znakowania srodków spożywczych informacją "produkt polski" wraz z okresleniem wzoru znaku. Regulacje te dadzą mozliwość producentom podawania w oznakowaniu środków spozywczych informacji dotyczących krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu w odniesieniu nie tylko do miejsca wyprodukowania, ale również w odniesieniu do użytych składników. Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów umożliwiających podawanie na zasadach dobrowolności informacji "produkt polski" umożliwi konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

W zakresie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych celem nowelizacji ustawy jest zmiana sposobu wykorzystania środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tak aby srodki te wspierały promocję produktów rolno-spożywczych, znakowanych krajem/miejscem pochodzenia.

Projektowane zmiany w zakresie ustawy o funduszach promocji uwzględniają propozycję producentów, aby środki funduszy promocji w większym stopniu wspierały podmioty, od których wpłaty na fundusze promocji pochodzą, a zatem producentów produktów rolno-spożywczych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, wkrótce zostanie przekazany do konsultacji publicznych.

Żródło: www.minrol.gov.pl

Wstecz

 
 
 
alternative baner 1
alternative baner 2
alternative baner 3
alternative baner 4